logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


kontakty-administratíva

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA    
Ing. Miriam Lapuníková, MBA - generálna riaditeľka    
Sekretariát generálnej riaditeľky  
Eva Dedičová  413 3967
Právne oddelenie    
Mgr. Dana Kolesárová 441 3748
Oddelenie kontroly a sťažností    
Ing. Ivana Otahálová 441 2379
Oddelenie kvality    
Bc. Michaela Mullerová 441 2788
Útvar krízového riadenia    
Ing. Martin Dubíny 441 3573
Referát internej a externej komunikácie    
Mgr. Ružena Maťašeje 441 3254
Oddelenie personalistiky a miezd    
JUDr. Ján Rakyta 441 2115
Mgr. Renáta Čunderlíková 441 2385
 JUDr. Jana Kanzelsberger 441 2385   
     
ÚSEK EKONOMICKÉHO RIADITEĽA  
Ing. Ivana Sklenková - ekonomická riaditeľka  
Sekretariát    
Mgr. Martina Hovorková 441 2114
   
Referát pre riadenie dlhu a likvidity    
Adriana Peťková 441 2371
     
Oddelenie informačných technológií    
Ing. Milan Zorvan 441 2392
Oddelenie nákupu a logistiky    
Ing. Ľubica Mutalová 441 2106
Oddelenie ekonomiky a rozpočtu    
Ing. Martina Pohorelská 441 3867
Oddelenie zdravotných poisťovní    
Ing. Ľubica Závodná 441 2361
     
Referát administratívnych činností    
Mgr. Ivana Ryšavá 441 2102
Referát skladového hospodárstva    
  441 3998
Prevádzkové oddelenie    
Mgr. Marek Gazdík 441 3552
Referát správy areálu    
Ing. Vladimír Babjak 441 3200
Oddelenie údržby    
Ing. Igor Kvaltíny  441 2693
     
ÚSEK MEDICÍNSKEHO RIADITEĽA  
MUDr. Milan Urbáni, MPH - medicínsky riaditeľ    
Sekretariát     
Adriana Kohoutková 413 3968, 441 2101
Nemocničná lekáreň    
Mgr. Anna Štricová 441 3547
Naša lekáreň (verejná)    
Mgr. Mária Takáčová 441 2185
Oddelenie infocentra  
   
INFOCENTRUM    
Informácie + objednávanie pacientov 441 2771, 2772, 2773   
Oddelenie liečebnej výživy    
Bc. Ľubomíra Tosegiová - vedúca diétna sestra 441 2530
Lucia Zelenková 441 2508
Anna Ondrejkova  441 2508
     
Odbor ošetrovateľstva    
PhDr. Monika Trnovcová - Vedúca odboru ošetrovateľstva    
Sekretariát    
Anna Šišková 441 2433
Sociálne sestry    
PhDr. Zuzana Murínová 441 3827
Katarína Zoldyová 441 2357
PhDr. Helena Vavrúšová, PhD.  441 2346  
Oddelenie nemocničnej hygieny     
Oľga Husáriková 441 2323
     
Odbor pre vedu, výskum a vzdelávanie
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. - Vedúci odboru pre vedu výskum a vzdelávanie
Referát vedy, výskumu a externého vzdelávania    
Ing. Daniela Tuhárska 441 3106
Referát vzdelávania    
Mgr. Jana Valentová 441 2347
Oddelenie vedeckých informácii    
PhDr. Viera Kiková 441 3444
  441 2378  
  441 2341