logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Organizačná štruktúra

Dokumenty na stiahnutie:
Organizačný poriadok FNsP FDR 12 2018
Date 12-02-2019 Filesize 647.69 KB Download 428
Organizačný poriadok FNsP F.D.R. 06.2018
Date 02-07-2018 Filesize 0 B Download 886
Organizačný poriadok FNsP F.D.R. 06.2017
Date 08-06-2017 Filesize 67.33 KB Download 1551
Organizačný poriadok FNsP F.D.R. 08.2015. zmena 5
Date 18-05-2016 Filesize 55.66 KB Download 2735
Organizačný poriadok FNsP F.D.R. 08.2015. zmena 3
Date 01-12-2015 Filesize 55.5 KB Download 2069