logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Profesijný životopis - doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.,


Meno a priezvisko: doc. MUDr. Igor Martuliak,PhD.
Oddelenie: Algeziologická klinika SZU
Pracovná činnosť: prednosta kliniky

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Tajovského ul. Banská Bystrica, 1983

Vysokoškolské vzdelanie:
1989 - doktor všeobecnej medicíny, Lekárska fakulta UK, Martin

Ďalšie vzdelanie:
1992 - I. kvalifikačná atestácia z Anestéziológie a intenzívnej medicíny
1997 - II. kvalifikačná atestácia z Anestéziológie a intenzívnej medicíny
2003 – III. špecializačná atestácia z Algeziológie
31.3.2004 - obhájená vedecká hodnosť PhD - JLF UK Martin
7.6.2011 – habilitácia na docenta chirurgie - LF SZU Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
- máj 1994 - Centrum léčby bolesti, FNsP Bulovka, Praha
- september 1995 - Kurz intenzívnej starostlivosti v pediatrii a liečbe bolesti, Banská Bystrica - pod patronátom John Hoppkins Hosp., Baltimore, USA
- apríl 1996 - Novinky v anesteziológii, intenzívnej medicíne a liečbe bolesti, Salzburg, pod patronátom Cornell univ. New York.
- september 1998 – Kurz invazívnych techník v liečbe bolesti – Cadaver workshop, Budapešť, Maďarsko
- apríl 2002 – Neuromodulačné techniky. Neurochirurgická klinika, Univerzitná nemocnica, Hannover, Nemecko
- máj 2005 – Invazívne techniky v liečbe bolesti, Centrum pro léčbu bolesti, ARO, FNsP Plzeň
- október 2006 – Invazívne techniky v liečbe bolesti – Cadaver workshop, České Budějovice
- september 2007 – PanEuropean Pain Specialists, Glasgow, Škótsko
- máj 2008 – Implantácie spinálnych stimulátorov, Centrum pro léčbu bolesti, FNsP Na Homolce, Praha
- január 2011 - 1st UK Peripheral Neuromodulation Masterclass, St. Thomas Hosp., London, UK
- marec 2011 - Ultrasound in Regional anaesthesia and Pain management, 1st International symposium, Lúčivná, SK
- marec 2013 - Ultrasound in Regional anaesthesia and Pain management, 2nd International symposium, Štrbské pleso
- január 2014 – SCS and Interventional Techniques in Pain management – Cadaver Workshop, Bratislava
- marec 2014 - Ultrasound in Regional anaesthesia and Pain management, 3rd International symposium, Štrbské pleso
- jún 2014 - Invazívne techniky v liečbe bolesti – pokročilý kurz, Bardejov

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
2006 – 2009 Námestník riaditeľa pre vzdelávanie, stravovanie a liečebnú výživu
Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská lekárska komora
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
Medzinárodná spoločnosť pre štúdium bolesti (IASP)
Európska federácia algeziologických společnosti (EFIC)
Word Institute of Pain (WIP)

Publikačná činnosť:
Prezentoval 29 odborných prezentácii v zahraničí, vyše 160 prednášok na domácich
celoslovenských kongresoch a niekoľko stoviek na ďalších vzdelávacích akciách.
Odpublikoval 175 odborných článkov doma a v zahraničí, je autorom a spoluautorom
viacerých učebníc, učebných textov a kníh.

Iné dosiahnuté úspechy:
- od 1998 krajský odborník MZ SR v odbore algeziológia
- od 2008 člen redakčnej rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti, SOLEN