logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Výkaz ziskov a strát 2019

Dokumenty na stiahnutie:
Výkaz ziskov a strát k 28.02.2019
Date 10-04-2019 Filesize 53.96 KB Download 74
Výkaz ziskov a strát k 31.01.2019
Date 19-03-2019 Filesize 54.62 KB Download 76