logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Zoznam dohôd s univerzitami

Dohody o odbornej praxi študentov vo FNsP F.D.R. s platnosťou od roku 2012

Škola

Študijný odbor

Forma štúdia

Termín

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá     (po celý rok)

špecializačné a certifikačné štúdium

externá

vysokoškolské študijné odbory

denná     externá

Lekárska fakulta UK Bratislava

všeobecné lekárstvo

denná    

doba neurčitá      (po celý rok)

ošetrovateľstvo

denná     externá

fyzioterapia

denná     externá

pôrodná asistencia

denná     externá

laboratórne vyšetrenia merania v zdravotníctve

denná     externá

UK Bratislava JLF Martin

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá

ošetrovateľstvo

denná     externá

pôrodná asistencia

denná     externá

verejné zdravotníctvo

denná     externá

LF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá     (po celý rok)

ošetrovateľstvo

denná     externá

LF Masarykova Univerzita     (MU)   Brno

všeobecné lekárstvo

denná

doba neurčitá                                 (júl - september)

Prešovská univerzita v Prešove

ošetrovateľstvo

denná     externá

doba neurčitá       (po celý rok)

pôrodná asistencia

denná     externá

UK Bratislava Farmaceutická fakulta

farmácia

denná

19.4.2010                     - 31.12.2012

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

fyzioterapia

1 a 2. ročk

máj - august 2012

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

 

doba neurčitá

UMB Pedagogická fakulta

 

zimný a letný semester

doba neurčitá