logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Scientometria zamestnancov FNsP

Scientometria : zber dát o publikačnej, pedagogickej a vedeckej činnosti jednotlivých kliník, oddelení FNsP a ich pracovníkov

Dotazník   (pripravujeme)