logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Kalendár vedeckých pracovných schôdzí 2018

 JANUÁR
II. Urologická klinika SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Vladimír Baláž, PhD., prednosta kliniky
Termín : 24. januára 2018 o 14:30 hod.
Téma: Stav robotickej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici
 
FEBRUÁR
II. Klinika úrazovej chirurgie SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Radomír Gajdoš, PhD., prednosta kliniky
Termín : 15. februára  2018 o 14:30 hod.
Téma: Osteoporotické zlomeniny - pandémia 21. storočia
 
MAREC
II. Interná klinika SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. prednosta kliniky
Termín : 28. marca  2018 o 14:30 hod.
Téma : Vybranné interdisciplinárne prístupy vo vnútornom lekárstve


APRÍL
Ortopedická klinika SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Marián Hlaváč, PhD., prednosta kliniky
Termín :  19. apríla  2018 o 14:30 hod.
Téma: Liečba degeratívnych ochorení kĺbov
 
MÁJ
II. Psychiatrická klinika SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., prednosta kliniky
Termín : 16. mája  2018 o 14:30 hod.
Téma:
 

 

JÚN

II. Detská klinika SZU DFNsP Banská Bystrica

Odborný garant podujatia : prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., prednosta kliniky

Termín : 13. júna 2018 o 14:30 hod.

Téma: Nové inovatívne prístupy v starostlivosti o detského pacienta


SEPTEMBER

Nefrologicko - transplantačné oddelenie
Odborný garant podujatia : MUDr. Eva Lacková, PhD., primárka oddelenia
Termín : 20. septembra 2018 o 14:30 hod.
Téma :

  
OKTÓBER
II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
Garant odborného podujatia : MUDr. Jozef Valky,PhD.,CETC, prednosta kliniky
Termín:
Téma :

NOVEMBER
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Garant odborného podujatia : MUDr. Gabriela Majeríková, primárka oddelenia
Termín : 15. novembra 2018 o 14:30 hod.
Téma: 


DECEMBER
II. Gynekologicko - pôrodnícka klinika SZU
Garant odborného podujatia : doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD., prednosta kliniky
Termín :

Téma: