logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Štúdiá na stredných školách

Sanitárske štúdium
Podmienky prijatia na jednoročné externé štúdium v odbore Sanitár si môže pozrieť TU. Pomocný pracovník v zdravotníctve si podá vnútornú žiadosť na schválenie štúdia zamestnávateľom a prihlášku na štúdium na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr.  Jana Valentová  č. dverí 314) do konca mesiaca Máj príslušného kalendárneho roka.
Referent vzdelávania hromadne odosiela prihlášky na Strednú Zdravotnícku školu vo Zvolene. Po prijatí na Sanitárske štúdium je po schválení vnútornej žiadosti uzatvorená Dohoda na zvyšovanie kvalifikácie na Sanitárske štúdium so zamestnancom a zamestnávateľom, na základe ktorej môže zamestnanec čerpať študijné úľavy.
 

Zdravotnícky asistent
Podmienky prijatia na dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium Zdravotnícky asistent si môže pozrieť TU. Zamestnanec si podá vnútornú žiadosť na schválenie štúdia zamestnávateľom a prihlášku na štúdium na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr.  Jana Valentová  č. dverí 314) do konca mesiaca Máj príslušného kalendárneho roka.
Referent vzdelávania hromadne odosiela prihlášky na Strednú Zdravotnícku školu vo Zvolene. Po prijatí na štúdium v odbore Zdravotnícky asistent je po schválení vnútornej žiadosti uzatvorená Dohoda na zvyšovanie kvalifikácie so zamestnancom a zamestnávateľom, na základe ktorej môže zamestnanec čerpať študijné úľavy.