logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Vysokoškolské štúdiá

Vš. Bc., Vš. Mgr., Doktorandské štúdium
Zamestnanec si podá vnútornú žiadosť na schválenie vysokoškolského štúdia pre študijné úľavy. Predloží na referáte vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr.  Jana Valentová  č. dverí 314) potvrdenie o prijatí na vysokoškolské štúdium. Zamestnanec môže po podpise Dohody na zvyšovanie kvalifikácie čerpať študijné úľavy.