logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Plán vzdelávania

Plán vzdelávacích aktivít  všetkých zamestnancov FNsP F.D.Roosevelta sa pripravuje vždy v mesiaci december. Referent vzdelávania odošle na každé oddelenie/kliniku tabuľku so zoznamom zamestnancov príslušného oddelenia/kliniky a vedúci zamestnanec doplní do tabuľky vzdelávacie aktivity ktoré zamestnanci absolvujú v budúcom kalendárnom roku a následne tabuľku odošlú na Referát vzdelávania.
Plán vzdelávania je súbor všetkých vzdelávacích aktivít všetkých zamestnancov FNsP F.D.Roosevelta.