Zamestnanci

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania , ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. V MŠ pracujú traja pedagogický a jeden nepedagogický zamestnanec.

Riaditeľka

Mariana Urbáni (Marianka)

 
     

učiteľky

Mgr. Mária Konkoľová (Majka)

 


Mgr.  ( )

 


 
Nepedagogický zamestnanec

Vladimíra Repková