logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia algeziologickej kliniky:

 

Algeziologická ambulancia /Ambulancia chronickej bolesti/

vedúca sestra: Jana Snopková
sestra: Bc. Lenka Obergriesová 07:00-15:00 

Tel. číslo sestry: 048/441 2179   Lekári: 048/441 3562
Poliklinika 2. poschodie č. dverí 232.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Schvarcz ,
MUDr. Voleková
MUDr. Geistová ,
MUDr. Vohnoutová
MUDr. Vohnoutová ,
MUDr. Tučeková
MUDr. Geistová ,
Doc.MUDr. Martuliak, PhD.
MUDr. Schvarcz ,
MUDr. Voleková

7:00-07:30 príprava ambulancie,
7:30-08:00 ranné hlásenie u prednostu kliniky, 08:00-13:00 ambulancia
13:00-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-15:00 ambulancia+administratívna činnosť

Pacientov objednávame podľa časového plánu.

Telefonické objednávanie pacientov:
- na ambulancii: 12:00 - 15:00
- na infocentre: 7:00 - 12:00

Pred každým vyšetrením prosíme predložiť preukaz poistenca.