logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Neurochirurgická ambulancia

Tel. číslo: 048/441 3209
ordinujúci lekári: Prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc., MUDr. Ján Šulaj, PhD., MUDr. František Patráš, PhD., MUDr. Tomáš Galanda, PhD., MUDr. Roman Kalina, MUDr. Ladislav Kňazovický, MUDr. Peter Jankovič, MUDr. Peter Koppal, MUDr. Martina Rusiňáková

sestra: Anastázia Kenkovová, Bc. Iveta Chrenková 7:00 - 15:30
Ambulancia sa nachádza v poliklinike na prízemí číslo dverí 123.

Deň
PO
 
UT
 
ST
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:30-11:30
12:00-15:00
 8:30-11:30
12:00-15:00
8:30-15:00
8:30-11:30
12:00-15:00
8:30-15:00
 
Lekár
MUDr. Patráš, PhD.
MUDr. Jankovič
Prof. MUDr. Galanda, CSc.
MUDr. Galanda, PhD.
MUDr. Kalina
MUDr. Kňazovický
MUDr. Koppal
MUDr. Šulaj, PhD.
MUDr. Rusiňáková

Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00

Objednávanie pacientov denne telefonicky od 7:30-13:30 hod.  na tel. č. 048/441 3209 ,
na ambulancií 7:30 - 08:30
na Infocentre 8:30 - 13:30
alebo osobne u ambulantnej sestry