logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia pracovného lekárstva

Tel. číslo: 048/441 3607
Sestra: Mgr. Erika Púchyová 7:00 - 15:30

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
Lekár
MUDr. Vilček
MUDr. Vilček
MUDr. Jendrušáková
MUDr. Vilček
MUDr. Jendrušáková


07:00-07:30 príprava ambulancie ,  7:30-09:00 odbery, EKG, príjem pacientov
 9:00-11:30 odborné vyšetrenia, preventívne prehliadky 11:30-12:30 reografické vyšetrenia ,
12:30-13:00 obedňajšia prestávka
13:00-14:30 odborné vyšetrenia , 14:30-15:30 administratíva

Telefonické objednávanie pacientov:
7:00 – 8:30       -  objednávanie, výsledky odberov
12:00 – 15:00   -  objednávanie, výsledky odberov, konzultácie

Pacient si musí so sebou priniesť zdravotnú dokumentáciu.