Pediatrická ambulancia /Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom/

Tel. číslo: 048/441 3609
Sestra: Alica Horská 8:00 - 15:00
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 364.

Deň
Streda
Štvrtok
Ord. hodiny
 9:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 9:00 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Bojová
MUDr. Bojová

8:00-9:00 príprava ambulancie, 9:00-13:00 vyšetrovanie pacientov na predvolanie
13:00-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-15:00 vyšetrovanie pacientov na predvolanie, dokumentácia
 
1.    Poisťovne
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme poistencom zdravotnej poisťovne
•    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
•    Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
•    Union poisťovňa, a.s.
 

2.    Objednávanie pacientov

Pacienti sa na vyšetrenie na našej ambulancii objednávajú:  na predvolanie
•    Osobne u ambulantnej sestry
•    Telefonicky na čísle 0484413609 v čase 12:00 - 13:00 hod.

Pacientov na konkrétny časový termín:        Neobjednávame


V prípade  potreby  konzultovať  stav  dieťaťa s naším pracoviskom ( úsek patologických novorodencov ): telefonicky -  0484412902.     
Objednávanie pacientov začiatkom  septembra na uvedenom telefonickom kontakte.


MUDr. Jana Nikolinyova
primárka Odd. neonatológie a JIRS