logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I. /Všeobecná gynekologická ambulancia/

Tel. čislo: 048/441 3629 - ambulancia,   048/441 3630 - lekár
Pôrodná asistentka: Bc. Šuhajdová Ivona 7:00-15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 288.
Bez objednávania.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 13:30
 
 8:00 - 12:30
 
 8:00 - 13:30
 
 8:00 - 12:30
 
 8:00 - 13:30
 
Lekár
MUDr. Hudec
 
MUDr. Palúch ,
Doc.MUDr. Dókuš, PhD.
MUDr. Škerlík
 
MUDr. Kamenský ,
Doc.MUDr. Dókuš, PhD.
MUDr. Škôlka
 

7:00-8:00 odbery biologického materiálu,
13:30 - 14:00 obedňajšia prestávka

Objednávať sa na tel.č. : 048/441 3629
Volať za výsledky na tel č. 048/441 3629 v čase od 8,00 – 9,00hod, 14,00 – 15,00 hod.

 


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. /Onkogynekologická ambulancia/

Deň
ST
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Hunák
 
MUDr. Hunák
.

 7:00- 8:00 odbery biologického materiálu,
 8:00-13:00 príjem pacientok na hospitalizáciu a vyšetrenia pacientok,
13:30-15:00 vyšetrenia pacientok
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka
15:00-15:30 administratívna činnosť, dezinfekcia, príprava inštrumentov, telefonické objednávanie pacientok a pod.

Telefonické objednávanie na tel. čísle 048/441 3635.

ANTEPARTÁLNY MONITORING - PO, UT, ŠTV   Objednávanie pacientok: 048/441 3635

 

 


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III. /Ambulancia rizikovej gravidity/

Tel. čislo: 048/441 3731 - ambulancia,   048/441 3633 - lekár
Pôrodná asistentka: DPA. Kováčova Eva 7:00 - 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 220.

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 8:00 - 15:00
 8:00 - 15:00
 8:00 - 15:00
 8:00 - 15:00
-
Lekár
MUDr. Kučerová – Valaská
MUDr. Schwarz (prenatálna diagnostika)
MUDr. Barboríková (certifikát pre prvotrimestriálnu sonografiu)
MUDr. Kučerová Valaská
 

7:00-08:00 odbery biologického materiálu,
8:00-13:30 príjem pacientok na hospitalizáciu a vyšetrenia pacientok
13:30-14:00 obedňajšia prestávka,
14:00-15:30 administratívna činnosť, dezinfekcia, príprava inštrumentov, telefonické objednávanie
pacientok a pod.

Objednávanie pacientok: 048/441 3731 

 

 

 

Ambulancia antepartálneho monitoringu

Lekár a PA podľa denného rozpisu
Objdenáva sa na tel.č. 048/441 3635

Deň
PO
 
UT
 
ŠT
 
Ord. hodiny
 
 
 
 
 
 
Lekár
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia IV. /Urogynekologická ambulancia, urodynamické vyšetrenia/

Tel. čislo: 048/441 3694 - ambulancia,   048/441 3693 - lekár
Pôrodná asistentka: Ondrušová Janka 7:00 - 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 221.

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 8:00 - 13:30
 8:00 - 13:30
-
 8:00 - 13:30
 8:00 - 13:30
Lekár
MUDr. Palúch
MUDr. Kamenský
 
MUDr. Palúch
MUDr. Kamenský

Obedňajšia prestávka: 13:30 - 14:00