logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III. /Ambulancia rizikovej gravidity/

Tel. čislo: 048/441 3731 - ambulancia,   048/441 3633 - lekár
Pôrodná asistentka: DPA. Kováčova Eva 7:00 - 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 220.

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 8:00 - 15:00
 8:00 - 15:00
 8:00 - 15:00
 8:00 - 15:00
-
Lekár
MUDr. Kučerová – Valaská
MUDr. Schwarz (prenatálna diagnostika)
MUDr. Barboríková (certifikát pre prvotrimestriálnu sonografiu)
MUDr. Kučerová Valaská
 

7:00-08:00 odbery biologického materiálu,
8:00-13:30 príjem pacientok na hospitalizáciu a vyšetrenia pacientok
13:30-14:00 obedňajšia prestávka,
14:00-15:30 administratívna činnosť, dezinfekcia, príprava inštrumentov, telefonické objednávanie
pacientok a pod.

Objednávanie pacientok: 048/441 3731