logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II. /Onkogynekologická ambulancia/

Deň
ST
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Hunák
 
MUDr. Hunák
.

 7:00- 8:00 odbery biologického materiálu,
 8:00-13:00 príjem pacientok na hospitalizáciu a vyšetrenia pacientok,
13:30-15:00 vyšetrenia pacientok
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka
15:00-15:30 administratívna činnosť, dezinfekcia, príprava inštrumentov, telefonické objednávanie pacientok a pod.

Telefonické objednávanie na tel. čísle 048/441 3635.

ANTEPARTÁLNY MONITORING - PO, UT, ŠTV   Objednávanie pacientok: 048/441 3635