logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia antepartálneho monitoringu

Lekár a PA podľa denného rozpisu
Objdenáva sa na tel.č. 048/441 3635

Deň
PO
 
UT
 
ŠT
 
Ord. hodiny
 
 
 
 
 
 
Lekár