logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.

Tel. číslo: 048/441 3523
Sestra: Mgr. Andrea Kirajnová, Ľubica Víťazková 7:00 - 15:30
Poliklinika 1. poschodie č. dverí 1156.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
MUDr. Okapcová, CSc.
 
MUDr. Okapcová, CSc.
 
MUDr. Okapcová, CSc.
 
MUDr. Okapcová, CSc.
 
MUDr. Okapcová, CSc.
 

7:00-8:30 odbery, injekcie, infúzie,
8:30-13:00 ordinácia lekára,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka,
13:30-14:30 ordinácia lekára,
14:30-15:30 administratívne práce+konzíliá

Telefonické objednávanie zabezpečuje ambulancia:
Denne 12:00-15:00 Osobne od 7:00-15:00 hod.


Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.

Tel. číslo: 048/441 3689
Sestra: Jarmila Tlučáková 7:00 - 15:30
Poliklinika  2. poschodie č. dverí 238.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:45
8:00 - 12:30
13:00 - 14:45
8:00 - 12:30
13:00 - 14:45
8:00 - 12:30
13:00 - 14:45
8:00 - 12:30
13:00 - 14:45
Lekár
MUDr. Buková, PhD.
 
MUDr. Buková, PhD.
 
MUDr. Buková, PhD.
 
MUDr. Buková, PhD.
 
MUDr. Buková, PhD.
 

7:00-8:00 odbery
12:30-13:00 obedňajšia prestávka

Telefonické objednávanie pacientov zabezpečuje ambulancia denne od 12:00-15:00
- osobne od 07:00-15:00 hod.


Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.

Tel. číslo: 048/441 3512
Sestra: Eva Hudáková 6:30 - 15:00
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 115.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
Lekár
MUDr. Balková, PhD., MPH
 
MUDr. Hochmuth
 
MUDr. Balková, PhD., MPH
 
MUDr. Hochmuth
 
MUDr. Balková, PhD., MPH
 

6:30 - 8:00 odbery, injekcie, infúzie, 8:00 - 12:30 ordinácia lekára
12:30 - 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 - 14:30 ordinácia lekára, 14:30 - 15:00 administratívne práce

Telefonické objednávanie pacientov: na ambulancii 12:00 - 15:00 , na infocentre 7:00 - 12:00
 
Môžete objednať osobne: 7:00 - 15:00 na ambulancii


Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.

Tel. číslo: 048/441 3446
Sestra: Tatiana Brlíková 6:30 - 15:00
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 128.

Deň
UT
 
ST
 
Ord. hodiny
7:00 - 15:00
 
7:00 - 15:00
 
Lekár
MUDr. Balková, PhD., MPH
 
MUDr. Hochmuth
 


6:30 - 9:00 odbery, injekcie, infúzie, 9:00 - 12:30 ordinácia lekára
12:30 - 13:00 obedňajšia prestávka

 

Telefonické objednávanie pacientov: na ambulancii 12:00 - 14:00 , na infocentre 7:00 - 12:00

Môžete sa objednať aj osobne na ambulancii: 7:00 - 15:00


Ambulancia vnútorného lekárstva I.

Tel. čislo: 048/441 3041
Sestra: Milena Rusková 7:00 - 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1118.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
Lekár
MUDr. Machová
 
MUDr. Šváč, PhD.
 
MUDr. Machová
 
MUDr. Machová
 
MUDr. Skladaný PhD.
 

7:00- 8:30 odbery, inj, inf.,  8:30-13:00 ordinácia lekára ,
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka ,
13:30-14:30 ordinácia lekára , 14:30-15:30 administratívne práce

Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: do 8:30 a od 13:30
Na infocentre: 8:30-13:30

Objednať sa môžete aj osobne na ambulancii: od 10:00 do 15:00 hod.
Angiologická ambulancia

Tel. číslo: 048/441 3754
Sestra: Ľuboslava Bocková 7:00 - 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1146.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
MUDr. Zúbek
 
MUDr. Zúbek
 
MUDr. Zúbek
 
MUDr. Zúbek
 
MUDr. Zúbek
 

7:00 - 8:00 odbery, infúzie, injekcie 8:00 - 12:30 ordinácia lekára
12:30 - 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 - 14:30 ordinácia lekára 14:30 - 15:30 administratívne práce

Objednávanie pacientov:

TELEFONICKY: 9:00 - 14:00 na ambulancii
OSOBNE: 9:00 - 14:00 na ambulancii

Sklerotizácia sa vykonáva v období október - marec


Endokrinologická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/441 3563
Sestra: Bc. Andrea Šajgalíková, Stanislava Čiefová 7:00 - 15:30
Poliklinika 1. poschodie č. dverí 1160.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 13:45
14:15 - 15:30
7:00 - 13:45
14:15 - 15:30
7:00 - 13:45
14:15 - 15:30
 7:00 - 13:45
14:15 - 15:30
7:00 - 13:45
14:15 - 15:30
Lekár
MUDr. Wildová
 
MUDr. Bystrianska
 
MUDr. Bystrianska
MUDr. Kassová
 
MUDr. Wildová 
 
MUDr. Bystrianska

7:00-9:30 - objednávanie pacientov, odbery, infúzie, injekcie,
8:00-13:45 ordinácia lekára
13:45-14:15 Obedňajšia prestávka
14:15-15:30 administratívne práce

Objednávanie pacientov:
telefonicky na ambulancii denne od 12:00 do 15:00
osobne na ambulancii od 10:00 do 15:00
 


Endokrinologická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3563
Sestra: Mária Bakšová, Ľubica Cepáková 7:00 - 15:30
Poliklinika 1. poschodie č. dverí 1159.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 
 
 
 
7:00 - 13:45
14:45 - 15:30
 
 
7:00 - 11:00
11:00 - 15:30
Lekár
 
 
 
 
MUDr. Wildová
 
 
 
MUDr. Wildová
MUDr. Kassová

7:00-9:30-Odbery, infúzie, injekcie,
8:00-13:45 ordinácia lekára
13:45-14:15 obedňajšia prestávka
14:15-15:30 Administratívne práce

Objednávanie pacientov:
telefonicky na ambulancií: streda a piatok 12:00-15:00 hod.
osobne na ambulancii od 10:00 do 15:00 hod.


Gastroenterologická ambulancia /Endoskopia/

Tel. čislo: 048/441 3232
Ordinujúci lekár: MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., MUDr.Jozef Květenský, MUDr. Michal Brunčák, MUDr. Jozef Baláž
Sestra: Alena Pristyaková, Daniela Barancová, Mgr. Petra Marčeková, Miroslava Rejdovianová
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 124.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
7:00 -14:15
 
7:00 -14:15
 
7:00 -14:15
 
7:00 -14:15
 
7:00 -14:15
 
Lekár
 Ordinujúci lekár
 
 Ordinujúci lekár
 
 Ordinujúci lekár
 
 Ordinujúci lekár
 
 Ordinujúci lekár
 

7:00-8:00 odbery, 8:00-12:00 ambulancia, 12:00-12:30 Obedňajšia prestávka
12:30-13:30 ambulancia, 13:30-14:15 administratívna činnosť
 
Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: 12:00 - 14:00 - utorok, štvrtok, piatok
Na infocentre: 7:00-12:00
 
Objednávanie osobne na ambulancii: 7:00 – 8:30, 13:30 - 14:15 - utorok, štvrtok, piatok


Hepatologická ambulancia

Tel. čísla: 048/441 3522

Ordinujúci lekár: MUDr. Ľubomír Skladaný PhD., h.doc.
Sestra: Beáta Bachová 7:00 - 15:30
Poliklinika 1. poschodie, pavilon D1, č. dverí 127

Objednať a informovať sa o výsledkoch vyšetrení je možné aj prostredníctvom e-mailu:
Odpovieme Vám najneskôr do 5 dní.

Tel. čísla: 048/441 3038

Ordinujúci lekár: MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová
Sestra: Petra Tišliarová 7:00 - 15:30
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 124.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Lekár
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7:00 - 7:30 príprava ambulancie, 7:30 - 9:00 odbery, príjem pacientov, 9:00 - 12:00 ambulancia
12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka,
12:30 - 14:30 ambulancia, 14:30 - 15:30 administratívna činnosť.
 
Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: 12:00 - 15:00
Na infocentre: 7:00 - 12:00
 


Kardiologická ambulancia

Tel. číslo: 048/441 3752
Sestra: Eva Uhorskaiová 7:00 - 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1143.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
 7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
 7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
 7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
 7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
Lekár
MUDr. Hochmutová
 
MUDr. Hochmutová
 
MUDr. Hochmutová
 
MUDr. Hochmutová
 
MUDr. Hochmutová
 

7:00-8:00 odbery, ijekcie, infúzie 8:30-13:30 ordinácia lekára
13:30-14:00 Obedňajšia prestávka, 15:00-15:30 Administratívne práce
 
Telefonické objednávanie pacientov:
Na ambulancii: 12:00-14:00
Na Infocentre: 7:00-12:00


Reumatologická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/441 3670
Zdravotná sestra: 7:00 - 15:30 Monika Šimová Dlhošová, Mgr. Jana Kováčova, Petra Liptáková
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1148.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 13:00
13:30 - 14:45
8:00 - 13:00
13:30 - 14:45
8:00 - 13:00
13:30 - 14:45
8:00 - 13:00
13:30 - 14:45
8:00 - 13:00
13:30 - 14:45
Lekár
MUDr. Kmečová, PhD.
 
MUDr. Kmečová, PhD.
 
MUDr. Škamlová
 
MUDr. Kmečová PhD.
 
MUDr. Škamlová
 

 
7:00-8:30 odbery,
8:30-13:00 ambulancia lekára,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka,
13:30-14:30 ambulancia lekára,
14:30-15:30 administratívne práce
 
Telefonické objednávanie pacientov zabezpečuje ambulancia denne od 12:00 do 15:00 hod. ,
alebo sa môžete objednať osobne na ambulancií od 9:00-12:00 hod.
Reumatologická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3256
Sestra: Mária Bakšová 7:00 - 15:30
Poliklinika  1. poschodie č. dverí 1159.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 13:30
14:00 - 15:00
8:00 - 13:30
14:00 - 15:00
 
 
8:00 - 13:30
14:00 - 15:00
 
 
Lekár
MUDr. Miklošková
 
MUDr. Miklošková
 
 
 
MUDr. Miklošková
 
 
 

07:00-08:00 - Odbery,
13:30-14:00 Obedňajšia prestávka

Telefonické objednávanie pacientov: PO-UT-ŠT na t.čísle 048 /441 3256
- na ambulancii: 12:00-14:00
- na infocentre: 7:00-12:00

alebo osobne na ambulancií PO-UT-ŠT od 10:00-15:00 hod.