logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I.

Tel. číslo: 048/441 3512
Sestra: Eva Hudáková 6:30 - 15:00
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 115.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
Lekár
MUDr. Balková, PhD., MPH
 
MUDr. Hochmuth
 
MUDr. Balková, PhD., MPH
 
MUDr. Hochmuth
 
MUDr. Balková, PhD., MPH
 

6:30 - 8:00 odbery, injekcie, infúzie, 8:00 - 12:30 ordinácia lekára
12:30 - 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 - 14:30 ordinácia lekára, 14:30 - 15:00 administratívne práce

Telefonické objednávanie pacientov: na ambulancii 12:00 - 15:00 , na infocentre 7:00 - 12:00
 
Môžete objednať osobne: 7:00 - 15:00 na ambulancii