logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II.

Tel. číslo: 048/441 3446
Sestra: Tatiana Brlíková 6:30 - 15:00
Poliklinika  1. poschodie, pavilon D1,  č. dverí 128.

Deň
UT
 
ST
 
Ord. hodiny
7:00 - 15:00
 
7:00 - 15:00
 
Lekár
MUDr. Balková, PhD., MPH
 
MUDr. Hochmuth
 


6:30 - 9:00 odbery, injekcie, infúzie, 9:00 - 12:30 ordinácia lekára
12:30 - 13:00 obedňajšia prestávka

 

Telefonické objednávanie pacientov: na ambulancii 12:00 - 14:00 , na infocentre 7:00 - 12:00

Môžete sa objednať aj osobne na ambulancii: 7:00 - 15:00