logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia klinickej onkológie I. / Chemoterapeutická ambulancia I. /

Tel. číslo: +421 48 441 3268
Sestra: Bc. Nikola Gibalová  7:30-14:40

Indikácia a aplikácia chemoterapie, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií chemoterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30}
13:00 - 14:40
Lekár
MUDr. Švidraňová
 
MUDr. Švidraňová
 
MUDr. Venglarčíková
 
MUDr. Hrnčár
 
MUDr. Hrnčár
 

 7:30- 8:15 - odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
 8:15-12:30 - vyšetrovanie pacientov a rozpis chemoterapie
12:30-13:00 - obedňajšia prestávka
13:00-14:00 - vyšetrovanie pacientov a rozpis chemoterapie,
14:00-14:40 - administratívne činnosti


Ambulancia klinickej onkológie III. / Chemoterapeutická ambulancia III. /

Tel. číslo: +421 48 441 3265
Sestra: Zuzana Kubinová 7:30 - 14:40

Indikácia a aplikácia chemoterapie, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií chemoterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
Lekár
MUDr. Kadleček
 
MUDr. Fatkulínová
 
MUDr. Johnová
 
MUDr. Kadleček
 
MUDr. Fatkulínová
 

 7:30 -  8:15 - odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
 8:15 - 12:30 - vyšetrovanie pacientov a rozpis chemoterapie,
12:30 - 13:00 - obedňajšia prestávka,
13:00 - 14:00 - vyšetrovanie pacientov a rozpis chemoterapie,
14:00 - 14:40 - administratívne činnosti


Ambulancia klinickej onkológie IV. / Onkologická kontrolná ambulancia/

Tel. číslo: +421 48 441 3605
Sestra: Janka Novotná 7:30 - 14:40
Dispenzárna a konziliárna činnosť, POKO.
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 384.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
Lekár
MUDr. Hrnčár
 
MUDr. Malec, PhD.
 
MUDr. Kadleček
 
MUDr. Fatkulínová
 
MUDr. Švidraňová
 

7:30-08:15-odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
8:15-12:30 - kontroly dispenzarizovaných pacientov
12:30 - 13:00 - Obedňajšia prestávka
13:00-14:00 - vyšetrenia pacientov
14:00-14:40 - administratívne činnosti


Ambulancia klinickej onkológie V. / Rádioterapeutická ambulancia/

Tel. číslo: +421 48 441 3267
Sestra: Bc. Miriam Turoňová 7:30 - 14:40

Lokalizácia cieľových objemov, plánovanie liečby, simulácia a praktická aplikácia liečby žiarením, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií rádioterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Protizápalovú RTG terapiu z prevádzkových dôvodov nevykonávame.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
Lekár
MUDr. Styková
 
MUDr. Rakická
 
MUDr. Lafférs
 
MUDr. Styková
 
MUDr. Kuvik
 

7:30-8:15 - odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
8:15-12:30 - vyšetrovanie pacientov a rozpis rádioterapie
12:30-13:00 - Obedňajšia prestávka
13:00-14:00 - vyšetrovanie pacientov a rozpis rádioterapie,
14:00-14:40 - administratívne činnosti