logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia klinickej onkológie V. / Rádioterapeutická ambulancia/

Tel. číslo: +421 48 441 3267
Sestra: Bc. Miriam Turoňová 7:30 - 14:40

Lokalizácia cieľových objemov, plánovanie liečby, simulácia a praktická aplikácia liečby žiarením, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií rádioterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Protizápalovú RTG terapiu z prevádzkových dôvodov nevykonávame.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
Lekár
MUDr. Styková
 
MUDr. Rakická
 
MUDr. Lafférs
 
MUDr. Styková
 
MUDr. Kuvik
 

7:30-8:15 - odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
8:15-12:30 - vyšetrovanie pacientov a rozpis rádioterapie
12:30-13:00 - Obedňajšia prestávka
13:00-14:00 - vyšetrovanie pacientov a rozpis rádioterapie,
14:00-14:40 - administratívne činnosti