logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia klinickej onkológie III. / Chemoterapeutická ambulancia III. /

Tel. číslo: +421 48 441 3265
Sestra: Zuzana Kubinová 7:30 - 14:40

Indikácia a aplikácia chemoterapie, monitoring pacientov vrátane odpovede na liečbu, diagnostika a liečba komplikácií chemoterapie, kontrolné a konziliárne vyšetrenia.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
 8:00 - 12:30
13:00 - 14:40
Lekár
MUDr. Kadleček
 
MUDr. Hrnčár
 
MUDr. Johnová
 
MUDr. Kadleček
 
MUDr. Venglarčíková
 

 7:30 -  8:15 - odbery biologického materiálu, príprava dokumentácie,
 8:15 - 12:30 - vyšetrovanie pacientov a rozpis chemoterapie,
12:30 - 13:00 - obedňajšia prestávka,
13:00 - 14:00 - vyšetrovanie pacientov a rozpis chemoterapie,
14:00 - 14:40 - administratívne činnosti