logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Laboratóriá neurologickej kliniky:

EMG laboratórium – 048/441 2715
MUDr. Danica Kanianska
MUDr. Viera Holecová
MUDr. Ján Kothaj

Objednávanie len na základe odporučenia neurológom!!! Objednávať musí zdravotnícky pracovník (lekár, sestra).

Objednávame každý pracovný deň od 7.00 do 9.00 h. a od 14.00 do 15.00 h.


EEG laboratórium – 048/441 2714
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc,
MUDr. Martina Martiníková

 
Neurosonologické laboratórium – 048/441 2713

MUDr. Dušan Kanáth, PhD.
MUDr. Zuzana Stankovičová
MUDr. Barbora Garajová