logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Oftalmologická ambulancia I. /Všeobecná a príjmová očná ambulancia/

Tel. číslo: 048/441 3697
Sestra: Zlatica Samuelčíková 7:00 - 15:30
Poliklinika  3. poschodie č. dverí 319.

Deň
PO
 
UT
 
ST *
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
  7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
Lekár
MUDr. Mráz
 
MUDr. Mráz
 
MUDr. Mráz
Vyšetrovanie objednaných
onkologických očných pacientov
MUDr. Mráz
 
MUDr. Selecká Možuchová
 


7:00-9:00 - príjem pacientov na operácie JZS, 9:00-13:00 vyšetrenia objednaných pacientov
13:00-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-15:30 vyšetrenia pacientov, 15:00-15.30 administratíva
Akútne stavy ošetrujeme prednostne (úrazy, bolesti, náhle zhoršenie videnia).

Poradie naliehavosti vyšetrení určuje lekár, čas objednania je orientačný.

Telefonické objednávanie pacientov:
 
12:00-15:00 - len na ambulancii


Elektronické objenanie pacienta na očné vyšetrenie