logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancie oddelenia dlhodobo chorých:

Geriatrická ambulancia I.
Geriatrická ambulancia II.

 

Geriatrická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/441 3742 alebo 048/441 3741
Sestra: Emília Filipková
Na geriatrickej ambulancii pacient nemusí mať odporúčanie od iného lekára.

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 -
 08:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 08:00 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
 -
MUDr. Vnenčáková
MUDr. Vnenčáková
MUDr. Vnenčáková
MUDr. Vnenčáková


07:00-08:00 príprava ambulancie, odbery, vyhodnocovanie lab. vyšetrení, práca na oddelení
08:00-13:00 vyšetrenia pacientov,
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka
13:30-15:00 vyšetrenia pacientov,
15:00-15:30 administratíva a vyhodnocovanie laboratórnych vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

8:30 - 13:30 cez infocentrum
13:30 - 15:00 na ambulancii - objednanie, informácie, konzultácie

Objednať sa môžete aj osobbne: 8:00 - 14:45 na ambulancii


Geriatrická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3742 alebo 048/441 3004
Sestra: Emília Filipková 7:00 - 15:30
Na geriatrickej ambulancii pacient nemusí mať odporúčanie od iného lekára.

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
 8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
 8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
 8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
 
Lekár
MUDr. Stracová
MUDr. Stracová
MUDr. Stracová
MUDr. Stracová
 

 

7:00 - 8:00 príprava ambulancie, odbery, vyhodnocovanie lab. vyšetrení, práca na oddelení
8:00 - 12:00 vyšetrenia pacientov, 12:00 - 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 - 15:00 vyšetrenia pacientov, 15:00 - 15:30 administratíva

Objednávanie pacientov telefonicky:
na ambulancii: 13:30 - 15:00
na infocentre: 8:30 - 13:30