logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Geriatrická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/441 3742 alebo 048/441 3741
Sestra: Emília Filipková
Na geriatrickej ambulancii pacient nemusí mať odporúčanie od iného lekára.

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 -
 08:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 8:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 08:00 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
 -
MUDr. Vnenčáková
MUDr. Vnenčáková
MUDr. Vnenčáková
MUDr. Vnenčáková


07:00-08:00 príprava ambulancie, odbery, vyhodnocovanie lab. vyšetrení, práca na oddelení
08:00-13:00 vyšetrenia pacientov,
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka
13:30-15:00 vyšetrenia pacientov,
15:00-15:30 administratíva a vyhodnocovanie laboratórnych vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

8:30 - 13:30 cez infocentrum
13:30 - 15:00 na ambulancii - objednanie, informácie, konzultácie

Objednať sa môžete aj osobbne: 8:00 - 14:45 na ambulancii