logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Infektologická ambulancia I. (Odberová ambulancia a Ambulancia pre cestovnú medicínu)

Tel. číslo: 048/ 4335 315
Ordinujúci lekári: MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA, MUDr. Eliška Lovrantová, PhD., MUDr. Milan Gablas
sestra: Viola Polakovičová, Renáta Kaplocká    07:00-15:30

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
 
 9:00-12:00 amb. pre cestovnú medicínu
 
 9:00-12:00 amb. pre cestovnú medicínu
 

7:00-8:00 Plánované odbery,
8:00-12:30 vyšetrenia,
12:30-13:00 obedňajšia prestávka,
13:00-14:30 vyšetrenia,
14:30-15:30 administratívna činnosť

Ambulancia pre cestovnú medicínu pracuje v utorok a štvrtok od 9:00-do 12:00
Odporúčame objednať sa na ambulancii telefonicky na čísle 048/4335315 od 13:00 - 15:00 hod.

Ústavná pohotovostná služba: pracovné dni: 15:00-07:00
                                            víkendy a sviatky: 07:00-07:00


Infektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)

Tel. číslo: 048/4335 315

Ordinujúci lekári: MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA, MUDr. Milan Gablas, MUDr. Ladislav Lužinský
(Ambulancia pre HIV/AIDS) Ordinujúci lekári: MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA, MUDr. Mária Záriš VachalíkováSestra: Viola Polakovičová, Renáta Kaplocká 07:00-15:30

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 -  9:30
9:30 - 13:30
13:30 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 -  9:30
9:30 - 13:30
13:30 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
 
 

HIV/AIDS
 
 
 

HIV/AIDS
 
 
 

7:00- 8.00 Plánované odbery
8:00-14:30 Vyšetrenia
13:00-13:30 Obedňajšia prestávka
14:30-15:30 Administratíva

Ústavná pohotovostná služba: pracovné dni: 15:00-07:00
                                                 víkendy a sviatky: 07:00 - 07:00
Infektologická ambulancia II. (Hepatologiocká ambulancia)

Lekári: MUDr. Vachalíková, MUDr. Lovrantová, PhD.

Hepatologická ambulancia:
ordinujúci lekári: MUDr. Lovrantová,PhD.

Tel. číslo: 048/4335 315
Sestra: Viola Polakovičová, Renáta Kaplocká 7:00 - 15:30

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
 
 
 
 
 

 7:00- 8:00 plánované odbery,
 8:00-12:30 vyšetrenia,
12:30-13:00 obedňajšia prestávka ,
13:00-14:30 vyšetrenia,
14:30-15:30 administratívna činnosť

Ústavná pohotovostná služba:
pracovné dni: 15:00 - 7:00
víkendy a sviatky: 7:00 - 7:00

 


Urgentná infektologická ambulancia

Tel. číslo: 048/4335313, 048/4335319
Sestra: Službukonajúca sestra

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Ord. hodiny
15:00 - 7:00
15:00 - 7:00
15:00 - 7:00}
15:00 - 7:00
15:00 - 7:00}
 7:00 -  7:00
 7:00 -  7:00
Lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár
Službukonajúci lekár