logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Otorinolaryngologická ambulancia I.

Tel. číislo: 048/441 3623
Sestra: Anna Berstligová 7:00 - 15:30

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
Lekár
MUDr. Frühwaldová
MUDr. Frühwaldová
MUDr. Frühwaldová
MUDr. Mesárošová
MUDr. Legíň

 7:00 - 8:00 odbery materiálu, 8:00 - 13:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov
13:00 - 13:30 obedňajšia prestávka, 13:30 - 15:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov,
15:00 - 15:30 administratívna činnosť.


Objednávanie pacientov:
telefonicky cez ambulanciu
7:00 - 8:30, 13:30 - 15:00
telefonicky cez infocentrum 8:30 - 13:30

osobne na ambulancii 7:00 - 15:00
 


Otorinolaryngologická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3625
Sestra: Gáliková Anna 7:00 - 15:30

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Lekár
MUDr. Legiň
MUDr. Švec
MUDr. Pniak, PhD.
MUDr. Legíň
MUDr. Uhliarová, PhD.

07:00-08:00 odbery materiálu, 08:00-12:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov,
12:30-13:00 Obedňajšia prestávka,
13:00-15:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov 15:00-15:30 administratívna činnosť

Objednávanie pacientov:
telefonicky cez ambulanciu 07:00-08:30, 13:30-15:00
telefonicky cez infocentrum 08:30-13:30
osobne na ambulancií 07:00-15:00
 
 


Otorinolaryngologická ambulancia III. /Foniatrická ambulancia/

Tel. číislo: 048/441 2729
Sestra: Zuzana Masnicová 7:00 - 15:30

Deň
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
MUDr. Mesárošová
MUDr. Lacko
MUDr. Lacko

7:00 - 8:00 odbery materiálu, 8:00 - 12:30 vyšetrenie a objednávanie pacientov
Obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00
13:00 - 15:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov, 15:00 - 15:30 administratívna činnosť

Objednávanie pacientov:
telefonicky cez ambulanciu 7:00 - 8:30, 13:30-15:00 - ST, ŠT, PI
telefonicky cez infocentrum 8:30 - 13:30 - denne
osobne na ambulancii 7:00 - 15:00