logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Otorinolaryngologická ambulancia III. /Foniatrická ambulancia/

Tel. číislo: 048/441 2729
Sestra: Zuzana Masnicová 7:00 - 15:30

Deň
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
Lekár
MUDr. Mesárošová
MUDr. Lacko
MUDr. Lacko

7:00 - 8:00 odbery materiálu, 8:00 - 12:30 vyšetrenie a objednávanie pacientov
Obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00
13:00 - 15:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov, 15:00 - 15:30 administratívna činnosť

Objednávanie pacientov:
telefonicky cez ambulanciu 7:00 - 8:30, 13:30-15:00 - ST, ŠT, PI
telefonicky cez infocentrum 8:30 - 13:30 - denne
osobne na ambulancii 7:00 - 15:00