logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Otorinolaryngologická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3625
Sestra: Gáliková Anna 7:00 - 15:30

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Lekár
MUDr. Legiň
MUDr. Švec
MUDr. Pniak, PhD.
MUDr. Legíň
MUDr. Uhliarová, PhD.

07:00-08:00 odbery materiálu, 08:00-12:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov,
12:30-13:00 Obedňajšia prestávka,
13:00-15:00 vyšetrenie a objednávanie pacientov 15:00-15:30 administratívna činnosť

Objednávanie pacientov:
telefonicky cez ambulanciu 07:00-08:30, 13:30-15:00
telefonicky cez infocentrum 08:30-13:30
osobne na ambulancií 07:00-15:00