logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Psychiatrická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/4335 839 - lekár
Tel. číslo: 048/4335 820 - sestra
Zdravotná sestra: Božena Koubeková

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
 ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 
 
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Lekár
MUDr. Lóšková
 
MUDr. Kašparová
 
MUDr. Strapcová
 
 
 
MUDr. Ťureková
 

7:00 - 9:00 podávanie inekcií, odbery, predpis liekov 9:00 - 12:00 plánované vyšetrenia, objednávanie pacientov
12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka,
12:30 - 15:00 plánované vyšetrenia, predpis liekov, podávanie inekcií, objednávanie pacientov, 15:00 - 15:30 administratíva

 

 

Psychiatrická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/4335 841 - lekár
Tel. číslo: 048/4335 820 - sestra
Zdrav. sestra: Jana Klimentová, Sociálna sestra: Božena Koubeková

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 11:00
12:30 - 15:30
11:00 - 11:00
11:00 - 15:30
11:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Lekár
MUDr. Patarák
 
MUDr. Jenčová
 
MUDr. Ťureková
MUDr. Nábělek, PhD.
MUDr. Luková
 
MUDr. Patarák
 

 7:00 -  9:00 podávanie inekcií, odbery, predpis liekov
 9:00 - 12:00 plánované vyšetrenia, objednávanie pacientov
12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka,
12:30 - 15:00 plánované vyšetrenia, predpis liekov, podávanie inekcií, objednávanie pacientov,
15:00 - 15:30 administratíva
 
Objednávanie pacientov v čase 7:00 - 8:00 hod.

 

Príjmová psychiatrická ambulancia

Tel. číslo: 048/ 4335 842
Sestra: Miriam Holicová 7:00 - 15:30

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Lekár
Ordinujúci lekár, psychiater
Ordinujúci lekár, psychiater
Ordinujúci lekár, psychiater
Ordinujúci lekár, psychiater
Ordinujúci lekár, psychiater

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30


Ambulancia klinickej psychológie

Tel. číslo: 048/441 2808

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 
 
 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
 
 
Lekár
Mgr. Čekelová *
 
Mgr. Květenská *
 
 
 
Mgr. Čekelová *
 
 
 

* Mgr. Čekelová        - ambulancia v budove psychiatrickej kliniky v SNA,  č. dverí 30, tel. 0948 413 761

* Mgr. Květenská      - ambulancia na 3. poschodí polikliniky NNA,  č. dverí 381 , tel. 441 2808

7:00-08:00 - objednávanie pacientov, 8:00-12:00 plánované vyšetrenia, 12:00-12:30 obedňajšia prestávka,
12:30-15:00 plánované vyšetrenia, 15:00-15:30 administratíva 14:00-15:30 objednávanie pacientov

Pacienti sa objednávajú osobne alebo telefonicky.
So sebou si treba priniesť dokumentáciu, zdravotný záznam a kartičku poistenca.