logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ambulancia úrazovej chirurgie I.

Tel. číslo: 048/441 3657
Sestra: Štefánia Bušányová, Beáta Antošová

Deň
Pondelok
Utorok
 
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 8:00 - 12:00
12:30 - 14:30
 8:00 - 11:00
11:00 - 14:30
 8:00 - 12:00
12:30 - 14:30
 8:00 - 12:00
12:30 - 14:30
 8:00 - 12:00
12:30 - 14:30
Lekár
MUDr. Tutka
MUDr. Jančiar
MUDr. Martin Lukáč
MUDr. Gajdoš
MUDr. Šváč
MUDr. Holas

7:00 - 8:30 Príprava ambulancie, 08:30-14:30 ordinačné hodiny lekára,
12:00-12:30 obedňajšia prestávka, 14:30-15:30 administratívna činnosť


Telefonické objednávanie pacientov: 07:00-10:00 a 13:00-15:30


Ambulancie úrazovej chirurgie ambulancie
Na kontrolné vyšetrenie na  ambulanciu úrazovej chirurgie I a II je potrebné sa objednať buď osobne,
alebo na vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby.
Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín.
Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.