logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ortopedická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/441 3553
Sestra: Alena Kubínyová 7:00 - 15:30
Poliklinika  prízemie č. dverí 142.

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Hlaváč, PhD.
MUDr. Kapusta
MUDr. Kapusta
MUDr. Hlaváč, PhD.
MUDr. Láska

7:00-07:30 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie,
7:30-10:30 príjem pacienta, akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplem. liečba,
10:30-12:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka 13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba, 15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia

V čase od 14:30 - 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30-15:00
na infocentre:   7:00 - 14:30


 


Ortopedická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3554
Sestra: Mgr. Žofia Balková 7:00 - 15:30
Poliklinika  prízemie č. dverí 143.

Deň
PO
 
UT
 
ST
 
ŠT
 
PI
 
Ord. hodiny
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:00 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Valent
 
MUDr. Breznický
 
MUDr. Biensky
 
MUDr. Janek
 
MUDr. Valent
 

7:00-9:00 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie, príjem pacientov,
9:00-10:30 - akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplement. liečba,
10:30-13:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba, 15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia

V čase od 14:30 - 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení

 
Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30 - 15:00
na infocentre:   7:00 - 14:30
Telefón: 048/441 3553, 441 3554


 


Ortopedická ambulancia III.

Tel. číslo: 048/441 3559
Sestra: Mgr. Zlatica Hoghová
Poliklinika  prízemie (vedľa rádiologie)

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Kubinec PhD.
MUDr. Šima PhD.
MUDr. Šima PhD.
MUDr. Kubinec PhD.
MUDr. Hlaváč PhD.


 7:00- 7:30 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie,
 7:30-10:30 príjem pacientov na hospitalizáciu, akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplement. liečba, 10:30-13:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka,
13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba,
15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia
 

V čase od 14:30 - 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení

 
Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30 - 15:00
na infocentre:  7:00 - 14:30