logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ortopedická ambulancia III.

Tel. číslo: 048/441 3559
Sestra: Mgr. Zlatica Hoghová
Poliklinika  prízemie (vedľa rádiologie)

Deň
PO
UT
ST
ŠT
PI
Ord. hodiny
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Kubinec PhD.
MUDr. Šima PhD.
MUDr. Šima PhD.
MUDr. Kubinec PhD.
MUDr. Hlaváč PhD.


 7:00- 7:30 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie,
 7:30-10:30 príjem pacientov na hospitalizáciu, akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplement. liečba, 10:30-13:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka,
13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba,
15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia
 

V čase od 14:30 - 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení

 
Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30 - 15:00
na infocentre:  7:00 - 14:30