logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


Ortopedická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/441 3553
Sestra: Alena Kubínyová 7:00 - 15:30
Poliklinika  prízemie č. dverí 142.

Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Ord. hodiny
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
 7:30 - 13:00
13:30 - 15:00
Lekár
MUDr. Hlaváč, PhD.
MUDr. Kapusta
MUDr. Kapusta
MUDr. Hlaváč, PhD.
MUDr. Láska

7:00-07:30 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie,
7:30-10:30 príjem pacienta, akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplem. liečba,
10:30-12:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka 13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba, 15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia

V čase od 14:30 - 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30-15:00
na infocentre:   7:00 - 14:30