Ambulancia pohotovostnej služby

Na základe legislatívnej zmeny týkajúcej sa fungovania pohotovostnej služby iniciovanej Ministerstvom zdravotníctva SR zabezpečuje od 1. júla 2018 pohotovosť pre obyvateľov mesta Banská Bystrica v spolupráci so všeobecnými lekármi FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Pacient bez ohľadu, či prichádza na urgentný príjem alebo na pohotovosť, príde na Oddelenie urgentného príjmu a nahlási sa na recepcii.

Za vyšetrenie na Ambulancii pohotovostnej služby sa platí v zmysle platnej legislatívy 2 €.

Ordinačné hodiny ambulancie
Po - pia                                           16.00 – 22.00 hod 
Víkendy, dni pracovného pokoja       7.00 – 22.00 hod

Kontakt: 048/414 66 66

Ambulantná pohotovostná služba (APS) je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. APS nie je určená na vyšetrovacie a liečebne úkony, ktoré je možné vykonať v čase riadnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Ambulancia nebude vykonávať návštevnú pohotovostnú službu.