logofdr   Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Námestie L. Svobodu 1,  975 17 Banská Bystrica, SR
 


II. Interná klinika SZU – Nefrologické transplantácieVedenie:
MUDr-Lackovaprimárka oddelenia
MUDr. Eva Lacková, PhD.
tel. č. 048/441 2651
e-mail:
profesijný životopis
    

Hrabacova--nefro
vedúca sestra
Mgr. Olívia Hrabáčová
tel. č. 048/441 2853
e-mail:

 

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:
Nefrologicko – transplantačné oddelenie je samostatným oddelením II. Internej kliniky SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Oddelenie začalo samostatne fungovať 1. februára 2010.
Poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s ochoreniami obličiek, zameriava sa na ich diagnostiku a liečbu, prípravu do dialyzačného programu, poskytuje liečbu pacientov v HD a peritoneálnej dialýze, zabezpečuje manažment pacienta pred transplantáciou a po transplantácii obličky.

Lôžková časť oddelenia sa nachádza v bloku B2 na 9. poschodí a disponuje 21 lôžkami, rozdelená je na:
- nefrologickú časť
- transplantačnú časť

K oddeleniu patria ambulancie: nefrologická a ambulancia pre transplantáciu obličiek, ktoré sú umiestnené na 1. poschodí poliklinickej časti nemocnice.