Profesijný životopis - Bc. Miroslava Števulová

Meno a priezvisko: Miroslava Števulová ,Bc.
Oddelenie: II. Očná klinika SZU Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
SZŠ: 1985 – 1989, odbor detská sestra

Vysokoškolské vzdelanie:
KU FZ v Ružomberku, detašované pracovisko v Poprade: 2003 - 2006
                                              Študijný odbor Ošetrovateľstvo I.st.
SZU v Bratislave, FZ so sídlom v Banskej Bystrici: 2013 - 2015
                                              Študijný odbor Ošetrovateľstvo II.st.

Ďalšie vzdelanie:
Špecializácia – Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie: 2007 - 2008
Špecializácia – Manažment v ošetrovateľstve: 2009 - 2010

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB: -  

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
     II. Očná klinika SZU: sestra pri lôžku 1989 - 2008
     II. Očná klinika SZU: staničná sestra 2008 - 2012
     II. Očná klinika SZU: vedúca sestra od 2013

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská oftalmologická spoločnosť


Publikačná činnosť: -
Iné dosiahnuté úspechy: -