životopis - MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC

Meno a adresa : MUDr. Jozef VALKY, PhD., CETC
OAIM FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Vzdelanie : 1980 - 1984 1984 - 1990 Lekárska fakulta UK, Martin
2011 - PhD. , VŠ sv. Alžbety

Kvalifikácia :
1990 - MUDr.
1993- I. Atestácia z oboru: Anestéziológia a resuscitácia
1997- II. Atestácia z oboru: Anest. a resuscitácia

Zamestnanie :
1990 - 2002: Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F.D.Roosevelta, B. Bystrica
2002 - doteraz – primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP FDR B.Bystrica
2008 - Február – krajský odborník pre AIM

Zahraničné pobyty :
1993: November - IKEM Transplantačné Centrum, Praha, Česká republika
1994: Janár - Február - Karolinska Institute - Huddinge Hosp.( Dep. of Anest. and Intesive Care ), Štokholm, Švédsko
1994: November - Transplant Procurement Management, Barcelona, Španielsko
1995: Máj - Kardiovaskulárna a transplantačná anestézia a intenzívna starostlivosť, IKEM, Praha, Česká republika
1997: Marec - Liver Transplantation and Intensive Care Dpt.,Virchow - Klinikum, Berlin, Nemecko
1999: Máj - August – Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Švédsko

Profesné záujmy : Transplantácie pečene a starostlivosť o darcu orgánov
Anestéziológia a intenzívna medicína

Členstvo v profes. organiz.:
- Člen predsedníctva Slovenskej trasplantačnej spoločnosti
- Člen predsedníctva Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
- Krajský odborník pre AIM
- Slovenská lekárska komora
- Člen ETCO (European Transplant Coordination Organization)
- Certify Europen Transplant Coordinator ( 2001 )

Ocenenie:

- Významná zdravotnícka udalosť roka 2008 - za obnovenie transplantácie pečene udelené SLS.