Profesijný životopis - Bc. Ján Greschner

Meno a priezvisko: Ján Greschner
Oddelenie:
Oddelenie rádiológie
Pracovná činnosť:
Vedúci rádiologický technik


Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Brezno, SZŠ Martin, VOV Martin

Vysokoškolské vzdelanie: SZU Bratislava

Ďalšie vzdelanie: PSŠ - SZU Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
úsekový rádiologický technik - AG pracoviko
úsekový rádiologický technik - MR pracovisko

Členstvo v odborných spoločnostiach: SRASR

Publikačná činnosť:

Príspevky v zborníkoch a časopisoch
Maruniaková, A. - Nikodemová, D. - Greschner, J.: Hodnotenie radiačnej záťaže novorodencov v dôsledku rádiologických vyšetrení [prezentácia, CD ROM]. In: 10. Červenkove dni preventívnej medicíny : zborník : Tále, 14. -16. november 2011. - [Banská Bystrica : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 2011]. - Nestr. [25 sn.].

Varjuová A., - Nikodemová D. - Greschner J.: Zhodnotenie radiačnej záťaže novorodencov v dôsledku rádiologických vyšetrení v Slovenskej republike [abstrakt]. In: 34. dny radiační ochrany : sborník abstraktů : Třeboň, 5. - 9. 11. 2012. - Praha : České vysoké učení technické, 2012. - ISBN 978-80-01-05140-5. - S. 115.

Varjuová, A. - Nikodemová, D. – Greschner J.: Zhodnotenie radiačnej záťaže novorodencov v dôsledku rádiologických vyšetrení v Slovenskej republike[CD-ROM]. In:Preventívne programy v zdravotníctve: zborník : 1I. fórum verejného zdravotníctva, Bratislava, 18. 10. 2012. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2012.

A. Varjúová, Denisa Nikodémová, J. Greschner: Hodnotenie radiačnej záťaže predčasne narodených detí a patologických novorodencov v dôsledku rádiologických vyšetrení [XXXIV. Dny radiační ochrany, Třeboň, ČR, 5. - 9. 11. 2012] / - In: Bezpečnost jaderné energie. - ISSN 1210-7085 - Roč. 21, č. 1/2 (2013), s. 29-34.

A. Varjúová, Denisa Nikodémová, J. Greschner: Zhodnotenie radiačnej záťaže novorodencov v dôsledku rádiologických vyšetrení v Slovenskej republike / - In: II. Fórum verejného zdravotníctva "Preventívne programy v zdravotníctve", konané pri príležitosti 10. výročia založenia FVZ SZU a 60. výročia založenia hygienickej služby v SR, Bratislava, 18. 10. 2012[Program a zborník abstraktov (CD)]. - Bratislava : SZU, 2012. - (nestr.).

A. Varjúová, Denisa Nikodémová, J. Greschner: Hodnotenie radiačnej záťaže novorodencov v dôsledku rádiologických vyšetrení / - In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva, VIII. martinské dni verejného zdravotníctva, Martin, 6. - 7. 3. 2013[recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác]. - Martin : JLF UK, 2013. - ISBN 978-80-89544-39-4.

Varjúová, Alexandra - Nikodemová, Denisa - Greschner, Ján: Radiačná záťaž novorodencov v dôsledku rádiologických vyšetrení v Slovenskej republike. In Verejné zdravotníctvo [online]. - ISSN 1337-1789. - Roč. 9, č. 3 (2013), [11 s.].

Varjúová, J. Greschner: Zhodnotenie úrovne radiačnej ochrany na mamografických pracoviskách/ - In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva II,. IX.martinské dni verejného zdravotníctva, Martin, 4. - 6. 3. 2015[recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác]. - Martin : JLF UK, 2015. -ISBN 978-80-971836-6-0