Profesijný životopis - Renáta Černáková, PhDr

Meno a priezvisko: Renáta Černáková, PhDr
Oddelenie: Neonatologická klinika
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
1978 - 1982     Stredná zdravotnícka škola v Lučenci
                      Odbor: detská sestra

Vysokoškolské vzdelanie:
2013  - 2014    SZU Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica – tretí stupeň
                        Odbor: Ošetrovateľstvo
2004 -  2009    SZU, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica

Ďalšie vzdelanie:

2014 – 2016    SZU, špecializačné štúdium
                      Odbor: Manažment a financovanie v zdravotníctve

1998 - 2000    Vyššie odborné vzdelanie, B. Bystrica
                      Odbor: diplomovaná detská sestra

1989 - 1991    Pomaturitné špecializačné štúdium, Bratislava
                      Odbor: ošetrovateľská starostlivosť o deti

Kurzy:

Opakovane     Poradenstvo pri dojčení, B. Bystrica  
1997              Problematika kalmetizácie, Bratislava

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek


Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

Mentor odbornej praxe, SZU BA, Fakulta zdravotníctva, B.Bystrica
Prednášková činnosť – ošetrovateľstvo v neonatológii, SZU BA, Fakulta zdravotníctva, B.Bystrica