Profesijný životopis - MUDr. Peter Vladovič, PhD.


Meno a priezvisko:   MUDr. Peter Vladovič, PhD.
Oddelenie:  II. Chirurgická klinika SZU
Pracovná činnosť: zástupca prednostu – primár pre miniinvazívnu chirurgiu

Vysokoškolské vzdelanie: 1994-promoval na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo

Ďalšie vzdelanie:

1997-atestácia I. stupňa z chirurgie
2002- atestácia II.stupňa z chirurgie

2003- certifikovaná skúška z abdominálnej ultrasonografie
2014 - certifikát  z ultrasonografie štítnej žľazy a krku

2011-2017 doktorandské štúdium


Študijné pobyty:
1998- študijný pobyt u profesora Parca v Paríži, Francúzsko,  v oblasti laparoskopickej,  digestívnej  a endokrinologickej chirurgii

2005, 2008 - opakované školenia u profesora Miccoli-ho v Pise, Taliansko,  v oblasti  miniinvazívnej chirurgii štítnej žľazy

2017- školenie u profesora Swan Amina v Sheffielde, Veľká Británia,  v robotickej kolorektálnej

Publikačná činnosť:
Je autorom a spoluautorom prednášok, publikácií a monografií.