Profesijný životopis - Marta Výbochová

Meno a priezvisko: Marta Výbochová    
Oddelenie:  II. Neurologická klinika SZU    
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
1990 SZŠ Dolný Kubín
Vysokoškolské vzdelanie:
t.č. prebieha VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava

Ďalšie vzdelanie:  

Špecializačné štúdium: Intenzívna starostlivosť v interných odboroch SZU BA 1997
Certifikát: Vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike SZU BA 2004

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
2002-2007 Privátna neurologická ambulancia  - ambulantná sestra

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
1990 – 2002 Neurologické oddelenie sestra lôžko a JIS
2007 – 2015 II. Neurologická klinika SZU JIS
2015 – 2016 Neurofyziologické pracovisko II.NK SZU – neurofyziologická sestra
2016            Vedúca sestra II. Neurologická klinika SZU