Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica zverejňuje zmluvy uzatvorené od 01. 01. 2011 v Centrálnom registri zmlúv, ktorý je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií.

Zverejnenie zmlúv za obdobie od 1.1.2000 do 31.12.2010

Zmluvy za rok:

Číslo DodávateľNázov zmluvyNáklady plnenia (SKK,EUR) Objednávateľ zmluvyDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy Poznámka